Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 2439

Küsimus

Firma maksab oma töötajale isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist 64 eurot kuus. Küsimus vormistamise kohta. Hüvitise maksmise korra järgi (§ 3 lg 1 punkt 3) peab olema otsuses kirjas sõidu eesmärk. Kuidas sõnastada eesmärki? Kas piisab, kui eesmärgiks kirjutada tööülesannete täitmine või peab olema konkreetselt kirjutatud, milliseid tööülesandeid täidetakse?

Vastus - 09.09.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul võib piisata, kui otsuses märgitakse üldistatult, et hüvitist makstakse tööülesannete täitmise eest. Täpsem määratlus oleks siis, kui peetakse sõidupäevikut ning sõidupäevikus märgitakse, kuhu ja mis eesmärgil sõiduautoga sõideti. Ka sellisel juhul oleks siiski tööandja otsus ise üldsõnaline.

Kui aga töölepingus toodud ametikoha kirjeldusest ei ole otseselt välja loetav sõiduauto kasutamise vajadus (nt kontoriamentiku puhul), siis soovitame lisada lühikese selgituse – näiteks klientidega, äripartneritega või teistes töökohtades töötavate töötajatega kohtumine, asjaajamine ametiasutustes, teiste töötajate transportimine, väikesemahulise kauba vedu vms.