iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 239

Küsimus

Juriidiline isik ostis füüsilisest isikult täitematerjali ja täitematerjali vedu. Ostu-müügileping on sõlmitud. Kas juriidiline isik peab maksu kinni pidama?

Vastus - 15.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 41 p 3 kohaselt tuleb tulumaks kinni pidada füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasult. Seega tulumaksu ei pea kinni pidama täitematerjali eest ? tegemist on vara võõrandamisega ning juhul, kui seda maksustatakse, siis deklareerib ja tasub maksud füüsiline isik ise (isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük ei ole üldse tulumaksuga maksustatav vastavalt TuMS § 15 lg 4 p 4 sätetele). Materjali vedu võib olla müügilepingu tingimus (kauba valdus antakse üle ostja poolt määratud kohas), sellisel juhul on see osa müügitehingust ning teenuseks seda ei loeta. Kui veoteenuse eest makstase eraldi, siis on materjali vedu käsitatav teenusena ning makstavalt tasult tuleb ka tulumaks kinni pidada. Kui füüsilise isiku puhul on tegemist FIE-ga, ei kuulu väljamaksetelt tulumaks kinni pidamisele. Selleks peab teil aga teada olema FIE registrikood.