Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 235

Küsimus

Ettevõte soovib lõpetada 100%-lise osalusega tütarettevõtte tegevuse. Kas maksustamisel on erinevusi, kas seda tehakse likvideerimisena või ettevõtete ühendamisena? Kui likvideerimis- või ühinemisotsus võetakse vastu käesoleval aastal kuid jaotamata kasum makstakse välja järgmisel aastal, siis milline on tulumaksumäär?

Vastus - 10.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna osaluse omanikuks on teine äriühing, ei ole tulumaksuga maksustamisel põhimõtteliselt erinevust, kas tütar likvideerida või ühendada, maksukohustust lihtsalt ei tekiks (erinevus oleks, kui osaluse omanik oleks mitteresident). Tulumaks makstakse kasumiosa või dividendide väljamaksmise ajal. Seega kui kasumiosa makstakse välja see aasta, on tulumaksumääraks 23/77 kui järgmisel aastal, on tulumaksumääraks 22/78. Käibemaksu osas rakendada KMS § 4 lg 2 p 4, juhul, kui toimuks ühinemine. Sellisel juhul ei tekiks vara üleandmisel käivet (seega ei tekiks maksukohustust). Kui aga äriühing likvideeritakse, siis tuleb KMS § 29 lg 10 kohaselt isiku registrist kustutamisel tasuda võõrandamata kaubalt käibemaks.