iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 234

Küsimus

Soetasin kaks aastat tagasi korteri, elukoha vahetuse tõttu soovin seda müüa. Kuidas tehing maksustatakse?

Vastus - 10.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui korterit kasutate müügihetkel oma alalise või peamise elukohana, maksustamist ei toimu (TuMS § 15 lg 5 p 1). St et korteri võõrandamist te oma tuludeklaratsioonis ei kajasta. Kui korterit ei kasutata alalise või peamise elukohana, kuulub tulumaks tasumisele vara võõrandamisest saadud kasult. Kasu vara müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe (TuMS § 37 lg 1). TuMS § 38 lg 1 kohaselt on soetamismaksumuseks kõik maksumaksja poolt vara omandamiseks ning selle parendamiseks ja täiendamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sh makstud komisjonitasud ja lõivud. Juhul kui korter on soetatud kapitalirendi (liisingu) korras, on soetamismaksumuseks lepingujärgsete rendi- või väljamaksete kogusumma ilma intressita. Siinkohal tasub märkida, et soetamismaksumuseks saab arvestada neid kulutusi, mille kohta on olemas ka kuludokumendid ja neid kulutusi, mida olete ise kandnud.