iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 233

Küsimus

kui juriidiline isik rendib maad füüsiliselt isikult, kas peab sellelt maksult kinni pidama füüsilise isiku tulumaksu?

Vastus - 10.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juriidilise isiku kohustus kinni pidada tulumaksu tuleb TuMS § 41. Nimetatud paragrahvi punkti 7 kohaselt tuleb sh füüsilisele isikule makstavatest rendi ja üüritasudelt kinni pidada tulumaks. Maksukohustus on siiski füüsilisel isikul. St et kui juriidiline isik ei ole tulumaksu kinni pidanud (olenemata põhjustest), peab tulumaksu tasuma siiski füüsiline isik. Juriidilist isikut saab aga trahvida (kuni 50 000 krooni) kohustuste mittetäitmise eest (MKS § 153).