Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 224

Küsimus

Sept 2004 tegime ruumide rendi eest ettemaksu. Arve saime koos km-ga. KM pole me tänaseni sisendkäibemaksust maha arvanud, kuigi tegelikult on ju nüüd õigus km tagasi küsida siis kui arve on makstud. Mida nüüd teha. 2004 a aastaaruanne tehtud ju juba ammu-ammu. Kas parandada 2004 a dekl. või võiks jooksvalt parandada. Riigile ju oleks kasulikum kui jooksvalt, sest küsime ju km tagasi riigilt.

Vastus - 03.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 11 lõike 1 kohaselt on käive tekkinud või teenus on saadud päeval, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist:
1) kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine;
2) kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine.

Kuna deklaratsiooni parandamise korral maksuhaldur tekkinud enammakselt intressi maksma ei pea, siis põhimõtteliselt ei juhtu midagi, kui deklareerida mahaarvamine hiljem. Oluline, et oleksite kinni pidanud kolmeaastasest tagastusnõude aegumistähtajast. Vajaduse korral võite põhjendada oma käitumist sellega, et arve läks kaduma või ei olnud enne ruumide kasutuselevõttu selge, kas teil ikka tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus (nt kui te ruumi allrendile annate, võib tegemist olla maksuvaba käibega ja mahaarvamise õigust ei oleks).