iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 223

Küsimus

Emaettevõtte annab tütarettevõtele(100% osalus) tasuta äriruumid.
Kas on tegemis kingitusega?

Vastus - 28.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 49 kohaselt on tegemist üldjuhul kingitusega ning tasuda tuleb tulumaks. Samas kui tütar osutab emaettevõttele nt tasuta teenust või võõrandab tasuta kaupa, on tegemist bartertehinguga (lepingus peab olema näha tehingute omavaheline seotus) ning sellised vastastikused sooritused maksustamisele ei kuulu.
Kui emaettevõtja äriruumid on lihtsalt registreeritud tütarettevõtja aadressina ning tütarettevõtjal puuduvad töötajad, kes neid ruume kasutaksid (emaettevõtja töötajad tegelevad tütarettevõtja juhtimisega), siis ei ole tegemist ruumide tasuta kasutada andmisega ning mingit maksuprobleemi ei ole.