iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2197

Küsimus

Eesti käibemaksukohustuslane osutab projekteerimisteenust Venemaale. Kinnisvara asub Venemaal. EMTA vastus - tuleb deklareerida 0 % määraga juhul, kui Venemaal ei teki maksukohuslasena registreerimise kohustust. Siit küsimus: Millistel juhtudel tekib Venemaal maksukohuslasena registreerimise kohustus?

Vastus - 27.02.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

MTA vastus on veidi ebatäpne. Nad soovisid ilmselt viidata KMS § 15 lõikele 6.1, mille kohaselt "Sõltumata käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendise käibemaksumäära asemel maksuvabastust teenusele, mille käibe tekkimise koht on teine liikmesriik, kui maksukohustuslane kasutab teenuse osutamisel oma teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerimise numbrit."

See säte ei puuduta ühenduseväliseid riike. Samas on sellel, kas deklareerida käivet 0% määras või üldse mitte, ainult formaalne tähendus, sest sisendkäibemaksu mahaarvamist õigus on käibemaksukohustuslasel olemas mõlemal juhul (KMS § 29 lg 1).

Seda, kuidas toimub käibe maksustamine Venemaal ja millistel tingimustel tuleks Venemaal käibemaksukohustuslaseks registreerida, peate uurima Venemaal kehtivatest seadustest. Ei EML ega MTA ei ole pädevad selles osas selgitusi jagama. Meile teadaolevalt rakendub Venemaal mitteresidendilt käibemaksu kinnipidamine, mis sisuliselt sarnaneb meil kasutatava pöördmaksustamisega, aga erineb arve vormistamise osas (käibemaksusumma tuleb arvel välja tuua).