iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 214

Küsimus

Kas likviidsusfondide osakute müük on maksuvaba käive käibedeklaratsioonis? Selle üle on nii palju vaidlusi olnud, et ei tea seisukohta võtta.

Vastus - 24.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui fond võtab tagasi osad, siis see ei ole käive, kui aga võõrandatakse, siis see on maksuvaba käive. Enamikul juhtudel (kui investor arveldab fondivalitsejaga) likviidsusfondi osakuid ei osteta ega müüda, vaid toimub nende märkimine ja tagasivõtmine. Sel juhul pole tegemist võõrandamistehinguga.

Maksuvaba käibe puhul tuleb üldjuhul rakendada sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist (KMS § 32). KMS § 32 lg 2 kohaselt ei võeta maksustatava käibe ja kogu käibe suhte arvutamisel arvesse juhuslikku, KMS § 16 lõike 2 punktides 5 ja 6 nimetatud teenuste osutamist. Kuna väärtpaber on KMS § 16 lg 2 p-s 6 nimetatud, siis rakendub ka juhuslikule väärtpaberi tehingule põhimõte, mille kohaselt seda proportsioonide leidmisel arvesse ei võeta.

Reeglina on aga sellised tehingud juhuslikud (Riigikohus kasutab selle termini sisustamisel mõistet „abistava iseloomuga käive“) ning need ei mõjuta sisendkäibemaksu mahaarvamist. Riigikohus on märkinud, et „Abistav on tegevus sellisel juhul, kui põhitegevuse puudumisel oleks abistav tegevus ja sellest tekkinud tulud ära jäänud.“ Seega lõpliku hinnangu saate vastavale tehingule eelkõige ise anda. Hoolimata sellest, et tegemist ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsioone mõjutava käibega, tuleb vastav maksuvaba käive deklareerida (vt ka veebruari Maksumaksjas avaldatud juristi vastuseid).