iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 206

Küsimus

Leedu firma maksab Eesti firmale raha garantiiremondi tegemiseks (nn.garantiifondina igaks juhuks). See tähendab,et kui tuleb teatud perioodil midagi remontida siis remondib ja kui ei juhtu midagi selle perioodi siis jääb raha ikkagi Eesti firmale.Kuidas seda vormistada(0%?,kas see on üldse käive)?

Vastus - 19.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimus on pigem selles, kas tegemist on tagatisega või ettemaksega. Kui ettemakse tehakse mingi teenuse või kauba eest, siis tagatise eesmärk on tagada piisavalt kohustust ning vajadusel ka intressi ja kulutusi (vt VÕS § 98 lg 1) pakkudes nii võlausaldajale kindlust, et võimalikud tekkivad kohustused täidetakse ning kui kohustusi ei teki, siis raha tagastatakse.

Tagatisraha puhul ei ole seejuures oluline, kas see tagastatakse 1 kuu, 1 aasta või 5 aasta pärast. Olemus sellest ei muutu. Võttes nüüd arvesse, et tagatis ei ole kaupade ja teenuste eest makstav tasu, võib ka väita, et tagatise osas ei saa käivet tekkida. Põhjus on selles, et käibemaksu objektiks on kaupade ja teenuste käive. Tavalise ettemakse puhul toimub kaupade ja teenuste eest tasumine, sellepärast tekib ka ettemakse tegemisel käive.

Ma eeldan, et Teie viide, et „siis jääb raha ikkagi Eesti firmale“ tähendab seda, et raha siiski ära ei kingita, vaid ta tagab kohustuste täitmist endiselt.

Maksumäära osas kui tegemist on vallasasjadega, mille remonditeenust osutatakse, siis juhul, kui vallasasi liigub Eestist välja, siis on remonditeenus 0% maksumääraga (KMS § 10 lg 5 p 8); kui jääb Eestisse, siis on käibe toimumise kohaks Eesti ning teenus maksustatakse 18% maksumääraga.