iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 203

Küsimus

Eesti ettevõte(km-kohuslane) osutab IT-alast konsultatsiooniteenust Jaapani ettevõttele.Kas sellisel juhul tegu teenuse ekspordiga ja km. 0%? Kuidas sellise teenuse osutamist tõendtatakse, kas lepingutest, arvetest ja pangaülekannetest piisab?

Vastus - 13.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Alates 01.05.2004. kehtima hakanud KMS-s ei ole enam mõistet „teenuse eksport“. Teenuse maksustamisel tuleb hinnata, kus tekib teenuse käive (KMS § 10 ja § 15). KMS § 10 lg 5 p 7 kohaselt ei ole teenuse käibe tekkimise koht Eesti kui osutatakse ühendusevälise riigi isikule sh sama paragrahvi lõikes 2 p 3 nimetatud teenust. Lõige 2 punkt 3 kolm käsitleb sh konsultatsiooniteenust. Seega kui käive ei teki Eestis, tuleb vastavalt KMS § 15 lg 4 p 1 sätetele esitada arve 0% käibemaksumääraga. KMS § 15 lg 5 kohaselt tõendatakse nullprotsendilise käibemaksumääraga maksustatava teenuse osutamist teenuse osutamise kohta sõlmitud lepinguga, tellimiskirjaga, arvega või teenuse osutamist tõendava muu dokumendiga. Maksuhalduril on õigus nõuda teenuse osutamist tõendavaid lisadokumente. Seega lepingust üldjuhul peaks piisama tõendamaks, et saaja on välisriigi isik.