Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1894

Küsimus

Vallal on MTÜ, mis tegeleb prügila rediga. MTÜ on käibemaksukohuslane. MTÜ tulubaas moodustub ainult prügila rendist (ehitatud käibemaksukohuslasena ja ka rent käibemaksuga maksutatav). Nüüd tahab vald , et MTÜ tegeleks ka mõne valla ülessandega (teeks kulusid). Näiteks tegeleks avaliku jäätmekonkursi väljakuulutamisega.
1. Kas peaks käibemaksusumma maha arvutamisel kasutama KMS § 29 lõiget 4 ja käibemaksu mitte maha arvama kuna tegu on mitteettevõtluskuluga?
2. Mida teha administratiivsete kuludega (näiteks arvutiprogrammi kuludega) kui tekivad nn mittettevõtluskulud?

Vastus - 19.05.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Põhimõtteliselt on õige KMS § 29 lg-s 4 sätestatud reegli kohaldamine. Oluline on hinnata, millised sisendid on seotud ettevõtlusvälise tegevusega. Kui mõni konkreetne sisend (kaup või teenus) on suunatud ettevõtlusväliseks kasutamiseks, siis tulebki hinnang anda üksiku sisendi kaupa ning otsustada, kas mitte arvata käibemaksu maha või arvata käibemaks maha osaliselt.

Kui seoses konkursi korraldamisega käibemaksuga maksustatult sisseostetud sisendid (kaubad ja teenused) ei suurenenud, siis võib järeldada, et sisendid ei ole seotud ettevõtlusvälise tegevusega (konkursi korraldamine). See, et nt palgakulu suureneb, ei oma tähtsust, sest piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamist, seega sisseoste, millelt teenuse osutaja või kauba võõrandaja tasub käibemaksu, mida teie sooviksite maha arvata, kuid mida § 29 lg 4 piirab.

Erinevalt maksuvabast käibest ei nõua ettevõtlusväline tegevus proportsiooniarvestuse kasutamist ning käibemaksuga mittemaksustatava tulu saamine iseenesest ei piira sisendkäibemaksu mahaarvamist. Kui arvutiprogrammi kasutamise kulu sellest ei suurene, siis ei ole ka põhjust sisendkäibemaksu mahaarvamist piirata.

Vt sellega seonduvalt ka Riigikohtu praktikat: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-74-04