iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1871

Küsimus

FIE-l on soov kassapõhiselt arvestuselt üle minna tekkepõhisele, kas ja kuhu peaks sellest teatama?

Vastus - 25.03.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui FIE kasutab kassapõhist käibemaksuarvestust (KMS § 44) ning tahab üle minna tavapärasele käibemaksuarvestusele, siis teavitab ta erikorra rakendamisest loobumisest kirjalikult maksuhaldurit hiljemalt loobumisele eelneval maksustamisperioodil ning KMS § 44 lõikes 9 sätestatud juhul hiljemalt esimesel maksustamisperioodil, millest alates loobuti erikorra rakendamisest (KMS § 44 lg 8).

KMS § 44 lg 9 puudutab juhtumist, mil isiku käive ületab kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot ning mistõttu ta ei tohi enam erikorda rakendada nimetatud suuruses käibe tekkimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast.

Arvestama peab, et erikorra rakendamise lõppemise järgselt arvestab maksukohustuslane erikorra rakendamise perioodil lähetatud ja kättesaadavaks tehtud kaubalt ja osutatud teenuselt käibemaksu ning soetatud kauba ja saadud teenuse sisendkäibemaksu paragrahvis 44 sätestatud korras. Enne erikorra rakendamist toimunud käibe ning soetatud kauba ja saadud teenuse sisendkäibemaksu arvestamisele kohaldatakse käibemaksuarvestuse üldkorda (KMS § 44 lg 10).

Teavitada tuleb oma piirkonna maksuhaldurit (põhja-, lõuna-, ida- või lääne maksu- ja tollikeskust). Teavituse võib edastada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Vt MTA selgitusi siit: http://www.emta.ee/index.php?id=28994

Kui küsimus puudutas üleminekut tekkepõhisele raamatupidamisele, siis sellest ei pea teavitama kedagi, samuti ei pea tekkepõhist raamatupidamist kasutav FIE esitama aastaaruandeid. Tulumaksu arvestus on aga jätkuvalt kassapõhine ning käibemaksu osas on õigus valida, kas lähtuda üldkorras või kassapõhisest erikorrast.