Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1862

Küsimus

käibemaksuseaduse § 37 lg 7 p 4 ütleb - kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kaubasoetamise või teenuse saamisel.
Kas see tähendab, et kõikidele ettevõtte poolt väljastatavatele arvetele tuleb lisada teenuse saaja KMKR?

Vastus - 16.03.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Nimetatud säte puudutab asjaolu, et kui käibemaksu maksmise kohustus on kauba müüja asemel pandud kauba soetajale. Eelkõige puudutab see kohustus kauba ühendusesisest käivet (soetamist) ja teenuse osutamist (saamist) välismaa ettevõtjale, kuid alates 2011. aastast kehtib erisus ka vanametalli müügil.