Maksuküsimus: 186

Küsimus

Kui maha kanda jääkväärtust veel omavat põhivara, kas tekib probleem käibemaksuga? Kas tuleb jääksummalt arvutatud käibemaks kanda miinusmärgiga sisendkäibemaksu hulka?
Kui maha kanda laojääke, kas siis tekib analoogne käibemaksu tagasiarvestus?

Vastus - 30.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui kaup kantakse maha (nt põhjusel, et kaup hävib, rikneb), siis see ei piira ei sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ega tekita ka maksukohustusi sõltumata sellest, kas tegu on põhivaraga või muu kaubaga.
Kui aga kaup võetakse omatarbesse, siis tekib sellest käive KMS § 4 lg 1 p 2 alusel ning need maksustatakse käibemaksuga. Omatarve on KMS § 2 lg 6 alusel kauba andmine ja teenuse osutamine maksukohustuslase poolt oma töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele ning teenuse ja ettevõtluses kasutatava vara hulka kuuluva kauba kasutamine maksukohustuslase või tema töötaja, teenistuja või juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt ettevõtlusega mitteseotud otstarbel. Kauba kasutamist eelnimetatud juhtudel käsitatakse omatarbena, kui maksukohustuslane on selle kauba sisendkäibemaksu oma käibemaksust maha arvanud.