iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 175

Küsimus

Ettevõte ostis eraisikult veoauto. Kas ettevõttele piisab ostu-müügilepingust ja kas ettevõttel on kohustus teatada maksuametile eraisikuga tehtud tehingust ja kas eraisik maksab selle pealt tulumaksu?

Vastus - 21.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, piisab müügilepingu sõlmimisest. Kui eraisik võõrandab veoauto, siis kohaldatakse tema tulude maksustamisel tulumaksuseaduse §-s 15 sätestatut – st maksustatakse kasu vara võõrandamisest. Kasu leitakse soetamismaksumuse (vt TuMS § 38 lg 1) ja müügihinna vahena (vt TuMS § 37 lg 1). Võimaliku maksukohustuse peab füüsiline isik ise deklareerima. Tegemist võib olla ka isiklikus tarbimises oleva vallasasjaga, mille võõrandamisest saadavat tulu ei maksustatagi (vt TuMS § 15 lg 4 p 4).

Maksu- ja Tolliametile mingit teadet ettevõtjal esitada ei ole vaja.