iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1736

Küsimus

Ettevõte soetas vara kapitalirendi korras. Liisingfirma esitab proforma arve 30.06.10 ja ka vara antakse üle 30.06.10 (akt), tasumine 10.07.10 ja selle kuupäevaga väljastakse ka arve (sama mis proforma 30.06.10). Mis kuul on õigus sisendkäibemaks tagasi küsida?

Vastus - 13.07.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 31 lg 9 sätestab, et soetatud kauba või saadud teenuse ja selle kohta väljastatud arve saamisel eri maksustamisperioodidel arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil kauba võõrandajal või teenuse osutajal tekkis käive käesoleva seaduse § 11 kohaselt. Kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olevat arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse.

Kuna kaup anti üle 30.06.2010, siis tekkis sel päeval ka käive (KMS § 11 lg 1 p 1). Kui arve saadakse enne 20. juulit, siis saab sisendkäibemaksu maha arvata juuni KMD-s, mis esitatakse 20. juuliks.