Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1701

Küsimus

Kas on võimalik selline olukord, kus "ettevõtte omanik" on võtnud laenu pangast nn "eluasemelaenu" ja kasutanud seda laenu ettevõtluses ja mingit tulumaksusoodustust pole saanud, et maksuamet vaatleb seda laenutagastust justkui tuluna?

Vastus - 11.05.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimusest võib aru saada, et füüsiline isik on pangast võetud laenu edasi laenanud juriidilisele isikule ning soovib, et juriidiline isik laenu tagasimaksed hüvitaks.

Laenu põhiosa osas mingeid tulumaksuriske ei teki, küll aga tuleb arvestada, et juriidiliselt isikult saadud laenuintress kuulub maksustamisele füüsilise isiku tuluna (TuMS § 17) ja sellelt tuleb tulumaks kinni pidada (§ 41 p 3), kuid pangale tasutud intresse saadud intressitulust maha arvata ei saa (kui tegemist ei ole füüsilisest isikust ettevõtjaga). Selleks, et vältida taolises olukorras kahtlematult ebaõiglast tulumaksukohustust, tuleb vormistada leping, milles lepitakse kokku, et füüsiline isik sõlmib pangaga laenulepingu oma nimel, aga juriidilise isiku arvel, ning juriidiline isik kohustub hüvitama pangale tasutud laenumakse, sh intressi. Sellise lepingu ja maksedokumentide alusel saab rakendada TuMS § 12 lõiget 3 ning välistada intressimaksed füüsilise isiku tulu hulgast.