Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 1696

Küsimus

Kui ettevõtted kuuluvad ühte kontserni, siis kas neil oleks kasulikum registreerida endid ühtse käibemaksugrupina, selle asemel, et olla iseseisvad KM-kohustuslased? Milliseid eeliseid annab käibemaksugrupp?

Vastus - 02.05.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksugrupina registreerimisest ja selle sisust annab päris hea ülevaate MTA materjal: http://www.emta.ee/index.php?id=26648 ja siin: http://www.emta.ee/index.php?id=26732

Grupina registreerimine annab eelkõige eelised seetõttu, et omavahelised tarned ei tekita käivet (n-ö maksukohustuste ja mahaarvamisõiguste keerutamise etapp jääb ära).