iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1694

Küsimus

Venemaa ettevõte osutab Eesti ettevõttele projekteerimisteenust, objektiks Eestis asuv rajatis. Kas selle teenuse pealt peaks tulumaksu kinni pidama?

Vastus - 02.05.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 29 lg 3 kohaselt maksustatakse mitteresidendi ettevõtlustulu Eestis, kui ettevõtlus toimub Eestis. Üldjuhul eeldab see mingi tegevuse, mille tulemusena tasu saadakse, sooritamist Eestis (nt konsulteerimine). Kui teie küsimuse puhul mitteresident Eestis midagi ei tee, siis ilmselt võib eeldada, et ka TuMS § 29 lg 3 ei kohaldu. Kui tegevus toimub siin, siis peetakse teenustasult tulumaks kinni ning see on lõplik maksukohustus (TuMS § 43 lg 1 p 2, 10%). Kui mitteresidendil on siin registreeritud püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta seda teenust osutab, siis kohaldub TuMS § 53 ning maksu kinni ei peeta.

Silmas peaks pidama ka käibemaksu aspekti, sest siin asuva kinnisasjaga seotud teenuse puhul tekib teil pöördmaksustamise kohustus, v.a kui mitteresidendil on siin püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta teenust teile osutab (vt KMS § 3 lg 4 p 2, § 10 lg 2 p 1).