iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 168

Küsimus

Kas sünnitustoetust (TMS paragrahv 13lõige 7) võib maksta ka meestöötajale?

Vastus - 17.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseadus küll ei täpsusta, kas TuMS § 13 lg 3 p-s 7 peetakse silmas ema või isa, kuid mõistlik on tõlgendada seda selliselt, et sünnitustoetust saab maksuvabalt maksta sünnitajale ehk siis emale. Juhin tähelepanu, et tegu on küll tulumaksuvaba toetusega, kuid mitte sotsiaalmaksuvabaga.

Riigikogu menetluses on tulumaksuseaduse muudatused (vt 863 SE), millega muudetakse TuMS § 13 lg 7 sõnastust (edaspidi mitte sünnitustoetus vaid "lapse sünni puhul makstav toetus"). Põhjenduseks tuuakse levinud väärarusaama nagu võiks toetust üksnes emale maksta.

Maksumaksjate Liit arvab, et praegusest sätte redaktsioonist saadakse siiski õigesti aru.