iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1618

Küsimus

Pankrotihaldur müüb enampakkumisel pankrotis oleva äriühingu osa teises äriühingus 40 000 krooniga. Akti peal on kirjas, et sisaldab käibemaksu 20%. Kas see on õige?

Vastus - 19.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Osaühingu osa on käibemaksuseaduse tähenduses väärtpaber (teenus), sõltumata sellest, et äriseadustiku kohaselt ei või osa kohta välja anda väärtpaberit (ÄS § 148 lg 6). Eri seadustes võib mõistetel olla seaduse eesmärgist tulenevalt erinev sisu.

KMS § 2 lg 3 p 3 loeb väärtpaberi teenuseks. KMS § 16 lg 2 p 6 kohaselt on väärtpaberi käive maksuvaba. Maksuvabana ei saa võõrandada väärtpaberit või osalust, mis annab selle omanikule käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 3 teises lauses nimetatud kinnisasja või selle osa omandiõiguse või selle omanikuna kasutamise ja käsutamise õiguse.

KMS § 16 lg 3 p 3 annab maksukohustuslasele õiguse maksuhaldurit eelnevalt enne käibe toimumist kirjalikult sellest teavitades väärtpaberi võõrandamist maksustada. Küsimus on, kas maksuhaldurit teavitati ning käive maksustati seetõttu või pidi selle maksustama, kuna see vastas KMS § 16 lg 2 p-s 6 sätestatud erandile, mille puhul oli maksustamine kohustuslik.

Kui käivet on valesti maksustatud, siis üldjuhul sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei teki, v.a erandlikel asjaoludel. Vt selle kohta Riigikohtu praktikat: [url=http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-8-06]asi nr 3-3-1-8-06.[/url]