iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1577

Küsimus

KMS § 16 lg 3 p 2 lubab enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem sellest maksuhalduri piirkondlikku struktuuriüksust (edaspidi maksuhaldur) kirjalikult teavitanud maksukohustuslasel lisada käibemaksu kinnisasja (ärihoone + maa) võõrandamisel.
Kas saab lugeda tähtaegseks teavitamist pärast notariaalse müügitehingu sõlmimist. Valdust ei ole veel üle antud (tähtaeg ei ole saabunud) ega raha makstud (tasumise tähtaeg ei ole saabunud) ehk käivet KMS § 11 lg 1 mõttes veel tekkinud ei ole.

Vastus - 14.01.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibe tekkimise reeglid sätestab KMS § 11. Kui teavitamine on toimunud enne asja kättesaadavaks tegemist (vt ka § 2 lg 5) ja enne maksmist, siis on teavitus õigeaegne.