iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 15

Küsimus

Kauba saanud mitteresident (EU - käibemaksukohuslane) kompenseerib kauba transpordiga seotud kulu Eesti firmale. Kaup saadetud Eesti firma poolt kullerteenusega ja selle kohta saadud käibemaksuta arve.

Kuidas toimub Eesti firma poolt selle teenuse edasimüük kauba saajale (mitteresidendile, kes lõppkokkuvõttes on kauba ja teenuse saaja) - kas käibemaksumääraga 0% - kauba saatedokumendid olemas (tõestuseks, et kaup on Eestist EU-sse välja viidud).

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldatavasti on mõeldud Eesti äriühingu poolt tehtud kulude kompenseerimist liikmesriigi äriühingu poolt. Sellisel juhul Eesti äriühing ise teenust ei osuta, vaid vahendab ainult makset. KMS § 12 lg 9 kohaselt ei sisalda maksustatav väärtus vahendatud makseid ehk siis teise isiku nimel ja arvel tehtud kulusid. Seega oma käibes te nimetatud makset ei arvesta ning käibedeklaratsioonis ei kajasta. Liikmesriigi maksukohustuslasele esitate nö kulude hüvitamise teate, mitte arve. Teatele lisate kas koopia kullerteenuse äriühingu arvest või originaali, jättes koopia enda valdusesse. Juhul kui kullerteenuseid osutav äriühing lisab ka kauba väljasaatmist tõendavad dokumendid, saadate neist koopiad liikmesriigi äriühingule (kauba müüjana peavad teil olemas olema dokumendid, mis tõendaksid kauba väljavedu Eesti territooriumilt).