Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1453

Küsimus

Aktsiaselts saab riigilt toetust: siht- ja baasfinantseerimine ja uurimistoetus. Kulud, mis finantseeritakse nimetatud toetuste summadest kantakse kulusse koos käibemaksuga. Toetuste kuludes on ettenähtud ka üldkulud (üürid, side jms). Kas AS peab rakendama osalise mahaarvamise meetodit?

Vastus - 10.11.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimusest ei selgu, kas uurimistegevus on teie jaoks ettevõtlusega seotud või täiesti eraldiseisev haru. Toetuste saamine ei tähenda veel ,et tekiks proportsiooniarvestus. Seda on kinnitanud ka Riigikohus (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-74-04).