iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1435

Küsimus

Sain sel aastal pärandusena korteri, mille müüsin. Kas saadud raha käib tulumaksu alla ja kui käib, siis mitu % on tulumaks? Veel tahaks teada, kui tulumaks tuleb maksta, siis mis kuupäevaks?

Vastus - 13.10.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, kui te korterit alalise või peamise elukohana ei kasutanud enne võõrandamist (TuMS § 15 lg 5 p 1), siis tekib vara võõrandamisest kasu saamisel tulumaksukohustus (TuMS § 15 lg 1). Maksumäär on 2009. a 21%. Tulu tuleb deklareerida ning MTA väljastab maksuteate. Tasumise tähtaeg on 1.10.2010. Pärimise teel saadud vara soetamismaksumus on üldjuhul 0 kr (soetamismaksumuse võiks moodustada vaid riigilõivud, notaritasud jms, mis olid vara omandamiseks vajalikud, vt TuMS § 38 lg 1). Kasust arvatakse maha müügiga seotud kulud (kuludokumendi alusel), vt TuMS § 37 lg 1.

———————————————————————————

NB! 12.02.2014. a Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-97-13 asuti seisukohale, et soetamismaksumus on siiski varaline õigus, mis läheb pärimisel üle pärijale: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569702

01.01.2015. a jõustuv TuMS § 38 lg 1.1 aga välistab selle uuesti.