iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1433

Küsimus

MTÜ sõlmib Venemaa eraisikuga teenuse osutamise lepingu. Teenuse toimumise koht on Venemaal.Kas teenuse tasu maksustab maksja (Eesti Vabariigi MTÜ) või saaja (Venemaa eraisik)? Mis maksudega täpsemalt?

Vastus - 13.10.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui teenuse osutamine toimub Venemaal, siis Eestis maksukohustusi väljamakse tegemisel ei teki. Kui see on nt töövõtt, siis TuMS § 29 lg 1 ei loe seda mitteresidendi Eestis maksustatavaks tuluks, sest teenust ei osutata Eestis. Sotsiaalmaksuga maksustamisel toimib sama loogika. SMS § 3 p 7 annab samuti maksuvabastuse. Kui tegu oleks nt füüsilisest isikust ettevõtjaga, siis eeldaks tema ettevõtlustulu maksustamine samuti ettevõtluse toimumist Eestis (TuMS § 29 lg 3). Sotsiaalmaksu puhul annab samal alusel maksuvabastuse § 3 p 12, klausliga, et tasu saaja peab tõendama, et sellelt tasult makstakse sotsiaalkindlustusmaksu või –makseid välisriigis.

Kuidas Venemaal vastavat tasu maksustatakse ning kuidas maksukohustused täidetakse (nt kas peab registreerima mitteresidendist tööandjana, kinni pidama tulumaksu ja Venemaa maksuametile üle kandma jms) selgub Venemaa maksuseadustest. Sellekohane teave EML-il puudub.

Vt Venemaa föderaalse maksuteenistuse kodulehte: http://www.nalog.ru