iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1430

Küsimus

MTÜ-l on konkreetse projekti raames erinevaid teenuse osutamise lepinguid eraisikutega, üldjuhul ühekordsed töövõtulepingud, mille järgi ka vastavad maksud arvestatakse. Nüüd tekkis küsimus, kas näiteks logo kujundamine või laulu loomine võiks olla tasutud honorarina, millelt peetakse kinni vaid tulumaks? Need on ju loomingulised tööd? Kas on honoraride maksmisel konkreetseid piiranguid ja tingimusi? Milline leping peab honorari tasumise aluseks olema?

Vastus - 13.10.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Honorari (litsentsitasu) puhul on tegu passiivse tulu liigiga (TuMS § 16 lg 2-3). Oluline ei ole mitte loomingulisus või loominguline tegevus, vaid autoriõiguse või esitajaõiguse kasutamine või võõrandamine tasu eest.

Kui keegi tellimuse peale kirjutab laulu, siis on see käsitatav teenuse osutamisena (aktiivne tulu), mida võidakse maksustada sõltuvalt teenuse osutaja staatusest, kas ettevõtlustuluna (TuMS § 14) või palgatuluna (TuMS § 13 lg 1 ja 1.1), seega maksustatakse tasu tulu- ja sotsiaalmaksuga ning töötuskindlustusmaksetega, võimalik, et ka kohustusliku kogumispensioniga, kui isik on kohustatud isikuks, FIE puhul võib lisaks tulla kõne alla käibemaks (kui tegu on FIE-ga, kes on käibemaksukohustuslane ning kelle jaoks see on ettevõtlus), kuid ei ole töötuskindlustusmakse tasumise kohustust.

Võib esineda ka kombineeritud lepinguid, mis sisaldavad nii teenust (aktiivne tulu) kui ka litsentsitasu (passiivne tulu). See võiks olla nt siis, kui helilooja lubab tasu eest mõnda olemasolevat teost kasutada ning muuhulgas konsulteerib esitajaid tasu eest (kui tasud on eristatavad, siis saaks erinormide alusel ka maksustada).

Vt ka MTA juhendmaterjali: http://www.emta.ee/index.php?id=25794