Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 1393

Küsimus

Kas riigisisese lähetuse majutuskuludelt ja tasulise parkimise kuludelt võib sisendkäibemaksu maha arvata?

Vastus - 05.08.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, võib küll (mõistagi on vajalik korrektse kuludokumendi – arve olemasolu: KMS § 31 lg 1, § 37). Käibemaksuseaduse § 30 (sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud) lõikes 1 on öeldud, et maha ei saa arvata oma töötajate toitlustamiseks või majutamiseks kasutatud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu ning sama paragrahvi lõige 2 täpsustab, et see keeld ei kehti lähetuse puhul.