iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1369

Küsimus

Kui eraisikule, kes ei tegele ettevõtlusega, kantakse NATURA 2000 erametsatoetus, kas see kuulub tulumaksuga maksustamisele või mitte?

Vastus - 25.06.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 19 lg 3 p 3 ütleb, et inimesele seaduse alusel makstavaid toetusi tulumaksuga ei maksustata. Meile teadaolevalt jagatakse Natura toetusi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel (millest alusel omakorda on välja antud põllumajandusministri määrus "Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord").