iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1276

Küsimus

Ettevõttel ei toimu hetkel majandustegevust, müügiks ostetud maa eelmise aasta alguses seisab. Hinnad on madalad, ei saa müüa. Uut kinnisvaratehingut on vara sooritada. Väikeseid kulutusi on iga kuu - võetud liising. Firma on käibemaksukohustuslane. Alates 01.03.2009 kustutas MTA ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist. MTA küsis küll kirjalikult selgitusi ettevõtluse kohta, aga kuna firma on vahepeal kolinud siis sai ta teate hilinemisega kätte.
Kuidas saaks firma registris ennast taastada? Liising ju tuleb firma nimele? Samuti peeti käibemaksuarvestust. Mida teha?

Vastus - 02.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 22 lg 31 kohaselt on maksuhalduril on õigus kustutada registrist maksukohustuslane, kes ei tegele Eestis ettevõtlusega. Kui maksukohustuslase ettevõtlusega tegelemine ei ole piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda maksukohustuslaselt lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Maksuhaldur teatab maksukohustuslasele registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks. Kui ettevõtlusega tegelemine ei ole ettenähtud tähtaja jooksul tõendatud, kustutab maksuhaldur maksukohustuslase registrist.

Teil on hetkel 3-4 võimalust:
a) Vaidlustada äriühingu käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise otsus. Silmas tuleb pidada kaebetähtaegasid (30 p otsuse kättesaamisest).
b) Taotleda maksuhaldurilt korralduses antud tähtaja ennistamist ning esitada tõendid ettevõtlusega tegelemise kohta (lepingud, äriplaan, tegevuse ülevaade vmt), mis annaks maksuhaldurile kinnituse, et tegelete jätkuvalt ettevõtlusega.
c) Kui maksuameti korraldus (kiri, milles paluti anda selgitusi ettevõtluse kohta) oli saadetud lihtkirjalikult (mitte tähitult), võib olla võimalik ka korraldust vaidlustada, kui adressaat pole seda kätte saanud. Maksuameti haldusaktide (ka korraldus on haldusakt) kättetoimetamise kohta on viimasel ajal tekkinud kohtupraktikat, mis räägib maksukohustuslaste kasuks.
d) Esitada maksuhaldurile uus avaldus ettevõtja registreerimiseks käibemaksukohustuslasena (KMS 20 lg 2). Ettevõtlusega tegelemist on maksuhalduri nõudmisel ikkagi vaja tõendada (KMS § 20 lg 4.1).

Soovitame vaidlustamisel kasutada pädevate maksuspetsialistide abi.