iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1270

Küsimus

Kui firma töötajad töötavad peale kontori ka kodus (see on kirjas töölepingus), kas siis võib firma autoga tehtud sõite kontori ja kodu vahel lugeda tööga seotud sõitudeks, kui peetakse sõidupäevikut?

Vastus - 25.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vastus sõltub iga konkreetse juhtumi asjaoludest. Ükski seadus ega määrus ei selgita täpsemalt, milline autokasutus on töösõit ja milline mitte. Kui maksuametil näiteks peaks õnnestuma tõendada, et kodus tegelikult tööd ei tehta (see on vaid töölepingusse kirjutatud formaalsus), siis saab töö ja kodu vahelised sõidud hõlpsasti lugeda erisoodustuseks. Samuti võib tekkida küsimus, et kas pelgalt kodukontori olemasolu tähendab, et inimene peaks sinna sõitma tööandja autoga, kui ühistranspordi kasutamise võimalus on olemas.

Vt kohtupraktikat: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-93-08