iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1268

Küsimus

Kas "firmale", kes on käibemaksukohuslane, antud annetusi ja toetusi loetakse maksuvabaks käibeks ja kas sellisel juhul tuleb sisendkäibemaksu arvestamisel kasutada sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist? Mina seda käibemaksuseadusest välja ei loe aga maksuamet on teisel seisukohal.

Vastus - 23.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rahalised annetused ja toetused ei ole saaja käive (seega ka mitte maksuvaba käive). Kui tegu oleks sellise toetusega, mis on suunatud konkreetse kauba või teenuse hinna alandamiseks, siis arvutatakse saadud summa kauba või teenuse maksustatava väärtuse hulka ning maksustamine sõltub sellest, kas kaup või teenus on maksustatav või mitte.

Täpsem kord on kehtestatud KMS §12 lg 2 alusel: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13121807

Sisendkäibemaksu mahaarvamine toimub KMS § 29 lg 1 sätestatud korras.

MTÜ-de puhul on MTA püüdnud annetuste ja toetuste alusel leida ettevõtluse ja mitteettevõtluse osakaalu (+ muud mitteettevõtluse sissetulekud) samuti on üritatud seda valdkonda, kuhu annetus või toetus on suunatud, lugeda mitteettevõtluseks. Tõde on kaasusepõhine, sissetulekute alusel ettevõtluse-mitteettevõtluse osakaalu määratlemine on võimalik, kuid tihti ebaõige.

Vt selle kohta 2008. a MaksuMaksjast nr 12, lk 29-32.

Vt ka sellealast Riigikohtu praktikat: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-74-04