Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 1239

Küsimus

Osaühing A soetas liisinguga sõiduauto. Kõik autoga seotud kulud kannab A. Selle autoga tehakse ainult töösõite. A juhatuse liikmel/ainuosanikul on ka teine osaühing B. Ta soovib seda autot kasutada ka B töösõitudeks. Omanik peab sõidupäevikut nii firmas A kui ka firmas B. Kas toimime õigesti ja erisoodustust maksma ei pea?

Vastus - 05.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui autoga tehakse ainult töösõite ja see on ka tõendatav (sõidupäeviku andmetega, millest nähtub, et kõik sõidud on töösõidud ja erasõidud puuduvad), siis erisoodustust ei teki.

Tulumaksuriski vältimiseks tuleks lahendada küsimus sellest, kuidas ja mis alusel äriühing B kasutab teise äriühingu autot (kui B ise ei kanna ühtegi auto kasutamisega seotud kulutust, võib A-l tekkida tulumaksurisk). Loogiline oleks, et B maksab A-le mõistlikku renditasu/kasutustasu.