iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1229

Küsimus

Äriühing (mitte börsi) ostis eraisikust aktsionäridelt tagasi 10% aktsiatest, makstes aktsiate eest kuuekordse nominaalhinna (1000 krooni). Aktsiad olid emiteeritud ja rahas kinnimakstud ja siis 2002. aastal tehti fondiemissioon ja tõsteti kasumist aktsiakapitali 4 kordseks. Kas seekord saab aktsionär ühe aktsia soetusmaksumuseks maha arvata 1000 krooni? St, kas võib kasutada enne-sisse-enne-välja meetodit? või tuleb aktsia omahinnaks keskmine võtta (250 krooni)?

Vastus - 28.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse alusel maksustatakse füüsilise isiku kasu väärtpaberite võõrandamisest (TuMS § 15). Kasu on soetusmaksumuse ja müügihinna vahe. Fondiemissiooni teel soetaud väärtpaberite soetusmaksumus on null. Tulumaksuseaduse § 38, mis räägib lõikes 6 soetusmaksumuse leidmisel FIFO või kaalutud keskmise meetodi kasutamisest, ütleb järgmist:
(6) Erineva hinnaga ja erineval ajal soetatud samanimeliste väärtpaberite soetamismaksumuse arvestamisel tuleb järjepidevalt lähtuda ühest alljärgnevatest meetoditest:
1) FIFO – võõrandamine toimub sisseostu järjekorras või
2) kaalutud keskmise meetod – ühe võõrandatud väärtpaberi soetamismaksumus leitakse võõrandamise hetkeks olemasolevate samanimeliste väärtpaberite soetamismaksumuse summa jagamisel nende arvuga.

Nagu näete, sätestab lg 6, et ettevõtja ise valib ühe meetodi, millest järjepidevalt lähtub. Märgin ka seda, et nominaalhind ei pruugi tähendada soetusmaksumust. TuMS § 38 lg 1 ütleb, et soetamismaksumus on kõik maksumaksja poolt vara omandamiseks ning selle parendamiseks ja täiendamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sealhulgas makstud komisjonitasud ja lõivud.

Kui tagasiost toimus pärast 01.01.2009 (või maksmine), siis maksustatakse kogu tehing TuMS § 50 lg 2 alusel ja aktsionäridel endal ei teki üldse maksukohustust. Kui tagasiost toimus enne 2009. aastat, siis toimub maksustaminse TuMs § 15 alusel.