iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1215

Küsimus

Üürnikuga on sõlmitud pikaajaline üürileping. Lepingus on fikseeritud, et üüri tasutakse iga kuue kuu tagant poolaasta maksena. Kas käive tekkib igakuuliselt ja seda tuleks ka deklareerida või 6-kuuse perioodi lõpul ja deklareeritakse 6. kuu lõpul?

Vastus - 20.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibe tekkimise aja reeglid on kirjas käibemaksuseaduse §-s 11. Nende teenuste kohta, mida osutatakse samale ostjale regulaarselt (nii nagu teie küsimuse puhul), ütleb KMS § 11 lg 4, et teenuse osutamise või saamise ajaks loetakse maksustamisperiood, mil lõpeb ajavahemik, mille kohta arve esitatakse või mille kestel saadud teenuste eest tasumine on kokku lepitud.

Seega tekib käive iga 6-kuuse perioodi lõpul, mille eest on kokku lepitud tasumine. Nii nagu tekib käive KMS § 11 järgi, toimub ka selle deklareerimine käibedeklaratsioonil.

Tasub meeles pidada, et kinnisvara üürileandmine on maksuvaba käive ja soovist üürile käibemaks lisada tuleb maksuhaldurit kirjalikult teavitada.