iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1203

Küsimus

Kas äripartneritele tehtavatelt kingitustelt (alla 150 krooni) võib sisendkäibemaksu maha arvata?

Vastus - 09.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, mahaarvamine toimub üldalustel KMS § 29 lg-s 1 sätestatut arvestades. KMS § 29 lg 1 kohaselt on maksukohustuslase poolt tasumisele kuuluv käibemaksusumma maksustamisperioodil käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud tehingutelt või toimingutelt arvestatud käibemaks, millest on maha arvatud maksustatava käibe tarbeks, samuti [b]ettevõtlusega seotud § 4 lõikes 2 nimetatud tehingute või toimingute[/b] või välisriigis toimuva ettevõtluse, välja arvatud maksuvaba käibena käsitatavad tehingud (§ 16), tarbeks kasutatava kauba või teenuse sama maksustamisperioodi sisendkäibemaks. Maha võib arvata ka ühendusevälise riigi isikule osutatava käesoleva seaduse § 16 lõike 2 punktides 1 ja 6 või lõikes 2.1 nimetatud teenuse tarbeks kasutatava kauba või teenuse sama maksustamisperioodi sisendkäibemaksu.

Reklaamkingituse tegemist reguleeribki KMS § 4 lg 2 p 6. Seega arvatakse käibemaks maha (KMS § 29 lg 1 eeldustel) ja käivet ei teki.