Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 1175

Küsimus

FIE (käibemaksukohustuslane) teeb oma varadega mitterahalise sissemakse OÜ osakapitali ehk muudab oma tegevuse õiguslikku vormi.
Kas siin tuleb rakendamisele KMS § 4 lg 2 p 1, mille kohaselt käivet ei teki ettevõtte või selle osa üleandmisel võlaõigusseaduse tähenduses, kui ettevõtet või selle osa kasutatakse üksnes maksustatava käibe teostamiseks?

Vastus - 18.12.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, olete õigesti aru saanud.