Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 1163

Küsimus

Sõlmitakse autorileping füüsilise isikuga uue teose (so mitte olemasoleva ja kirjaliku teose) loomiseks ja lepitakse kokku ka piiratud kasutamisõigused (omandiõigust autor ei loovuta, küll aga annab tellijale esmakordse avaldamise/kasutamise õiguse) kokkulepitud tasu eest. Mis maksud peab tellijast juriidiline isik arvestama?

Vastus - 04.12.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Valitseva arvamuse kohtaselt on tegemist teenuse osutamise lepinguga, mis tähendab tellija jaoks nii tulumaksu kui sotsiaalmaksu kohustust.