iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1152

Küsimus

Ettevõte tegeleb kasutatud autode müügiga. Et saada soetatud auto eest raha koheselt, müüb ettevõte auto liisingule müügi-tagasirenditehingu raames hinnaga 120 000 kr. Liising rendib auto kohe ettevõttele tagasi kapitalirendi tingimustel samas maksumuses. Ettevõte rakendab müües käibemaksu seaduse § 41, makstes müügihinna 120 000 kr ja soetushinna 100 000 kr vahelt käibemaksu. Rendiarvestuse juhendi järgi jääb auto ettevõtte bilanssi edasi, kuna tegemist on müügi-tagasirenditehinguga.
Siit minu küsimus: Kui ettevõte müüb nüüd auto kolmandale isikule, ning auto müügihinnaks on 130 000 kr, siis mis hinna arvestan ma uuesti soetusmaksumuseks( järgides käibemaksuseadust § 41) - kas 100 000 kr nagu auto bilansis arvel on, või 120 000 kr, millega ettevõte auto liisingult tagasi rentis?
Aga kui ettevõtte müüb kolmandale isikule auto madalama hinnaga kui liisingutehing vormistati, nt 110 000 kr-ga. Kas siis see käibemaks, mis tasuti liisingutehingu „kasumimarginaalilt”(20 000 kr) juba varem, saab ettevõtte auto tegelikul müügil ümber arvestada, sest tegelik kasumimarginaal on 10 000 kr või jääb see nii nagu on ja riik saab käibemaksu lihtsalt rohkem?

Vastus - 21.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Liisingule müüki ja tagasiliisimist ei maksustata üldse (ei teki käivet KMS tähenduses, vaid ainult finantseerimstehing), erikorda rakendatakse müügil kolmandale isikule ja kasutakse algset soetamismaksumust, mitte liisingu väärtust.