iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1144

Küsimus

2006. aastal on füüsiline isik teinud mitterahalise sissemaksena osakapitali 12 000 000 krooni kinnisvara, mis käesolevaks aastaks on müüdud ja nüüd vähendab osakapitali 9 000 000 krooni. Füüsilisel isikul oli see kinnistu kunagi ostetud 4 000 000 krooniga. Küsimused:
1. Kui 9 000 000 väljamakse toimub 2008 aastal, mis maksud, kui palju ja kelle poolt? Kas soetamismaksumus on 12 000 000 või 4 000 000?
2. Kui väljamakse toimub 2009 aastal, mis maksud ja kelle poolt siis, kas siis arvestatakse ka soetamismaksumuseks 4 000 000 krooni?

Vastus - 18.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Soetamismaksumus on 4 miljonit krooni, 5 miljonit krooni tuleb deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis kasuna vara võõrandamisest (tulumaksuseaduse § 15 lg 2)

2. Osaühing tulumaksu ei maksa (eeldusel et osakapitali nimiväärtus väheneb ja kasumi arvelt väljamakseid ei tehta), füüsilise isiku maksukohustus on sama, mis punktis 1.

Punkti 2 lahenduskäik tuleneb praegu Riigikogu menetluses oleva eelnõu 352SE tekstist, mis eeldatavasti võetakse sellel nädalal vastu ja jõustub 2009. aasta algusest. Kui lähtuda 26. märtsil 2008 vastu võetud seadusemuudatustest, siis ei tekiks maksukohustust ei osaühingul ega füüsilisel isikul.