iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1143

Küsimus

Olukord selline, et suri inimene kellel oli rendilepingutega koormatud kinnisvara. Pärijad pole pärandvara veel vastu võtnud. Siiani rentnik pidas tulumaksu maksetelt kinni. Vastavalt tulumaksuseadusele saab aga maksustada füüsilise isiku tulu, kui inimene suri, siis tema õigusvõime lõppes kohe surmahetkega. Esimene küsimus ongi, et kas rentnik tehes nüüd makseid pärandvara hulka ei peagi enam tulumkasu kinni pidama, kuna ta ei tee enam väljamakset füüsilisele isikule.

Teine küsimus selles, et vastavalt pärimisseadusele on pärandvara tulumaksuvaba, ehk ka pärijad kui näiteks poole aasta pärast võtavad pärandvara vastu ei pea sinna laekunud summadelt tulumaksu enam maksma. Kas ongi tegu seaduse auguga, mis võimaldab vahepealsel ajal toimunud tehingutelt vältida tulumkasu maksmist. Muidugi on pärijate kohustus täita lahkunu tuludeklaratsioon, kuid seda surma hetke ajani.

Vastus - 18.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Seaduses ei ole auku. Pärandvara maksukohustusi reguleerib maksukorralduse seaduse § 36. Rentnik jätkab tulumaksu kinnipidamist kuni pärandvara vastuvõtmiseni ja pärijad või pärandvara valitseja peavad esitama pärandaja nimel tuludeklaratsioone kogu selle aja eest, mil pärandvara on vastu võtmata. Kui nad seda ei tee, siis nad vastutavad pärandvaraga seotud maksuvõlgade eest. Pärandaja tuluna maksustatud raha pärijate tuluna ei maksustata. Pärast pärandi vastuvõtmist ja sellest rentnikule teatamist jätkab rentnik tulumaksu kinnipidamist juba pärijatelt.

Lähemalt vt artiklit: Lasse Lehis. Maksuprobleemid pärimisel. MaksuMaksja, 2006, nr 5, lk 18-21.
Vt ka Riigikohtu otsust: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-25-07