Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuküsimus: 1138

Küsimus

Kas ühepäevase välislähetuse korral tekib töötajal õigus päevarahale?

Vastus - 12.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, muidugi. Miks ei peaks tekkima õigust päevarahale?

Täpsemalt vaadake nn komandeeringumäärusest: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241