iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1093

Küsimus

Ettevõte üüris Moskvas korteri, kus ettevõtte töötajad saavad lähetuse ajal ööbida, see tuleb võrreldes sealsete hotellihindadega majanduslikult kasulikum. Küsimus aga on selles, et kui mõnel kuul on ööbimisi vähem või üldse ei ole, kas sellisel juhul läheb kogu üürisumma maksustamisele kui erisoodustus.(majutuse ülekulu).
Teie küsimus puudutab ema- ja tütarettevõtete töötajate komandeeringuid. Kui tütarettevõte soovib enda tarbeks lähetada komandeeringusse emaettevõttes töölepingu alusel töötava töötaja.Siis kuidas oleks ostarbekam seda kajastada. Ainult emaettevõtte saaks hüvitada lähetuskulud (tööleping), aga tegelikult oleks ju vaja need kulud maksta tütarettevõttest.

Vastus - 07.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Erisoodustus ei teki pelgalt korteri olemasolu tõttu. Erisoodustus tekib, kui töötaja (TuMS § 48 lg 3 mõistes) saab tööandjalt (TuMS § 48 lg 2 mõistes) töösuhtest tulenevalt (TuMS § 48 lg 4 mõistes) rahaliselt hinnatava hüve isiklikes mitte tööandja huvides.

Majutuse puhul tekib erisoodustus, kui tööandja kulutab töötaja kohta majutusele rohkem kui määrusega kehtestatud piirsumma (2000 kr ööpäevas).

Kui korterit ei kasutata, siis ei saa erisoodustust tekkida seega.

2. Tulumaksuseadus (TuMS § 13 lg 3 p 1) võimaldab ka kolmanda isiku lähetuskulude hüvitamist. Seda võimalust tulekski kasutada.

Selle teema kohta lähemalt vt artiklit: Lasse Lehis. „Töö-, teenistus- ja ametilähetus – mille poolest need erinevad“. – MaksuMaksja, 2005, nr 10, lk 16-22.