iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 109

Küsimus

Kui mittetulundusühendus annab lastele tantsualast koolitust ja küsib õpetuse eest õppemaksu, siis kas sel juhul on KMS § 16 lg 1 p 6 järgi koolitusel äriline eesmärk või mitte? Mille alusel see äriline eesmärk määratakse üldse?

Vastus - 11.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

MTA tõlgendust saate lugeda järgmisel aadressil: http://www.emta.ee/?id=3415 EML on teistsugusel arvamusel ning ootab praegusel ajal Rahandusministeeriumi seisukohta.

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse seletuskirjas on § 16 lg 1 p 6 kohta öeldud järgmist: Muudatusega täpsustatakse maksuvaba koolitusteenuse sätet, muutes selle täpsemalt vastavaks kuuenda direktiivi artikli 13 A osa lõike 1 punktile i. Maksuvabastust ei rakendata muudatuse kohaselt ärilisel eesmärgil osutatavale koolitusele, kui see koolitus ei ole osa üldhariduskoolitusest (alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolitus). Maksustamisel tuleb lähtuda koolituse eesmärgist. Ka näiteks mittetulundusühingu poolt osutatav koolitusteenus võib olla käibemaksuga maksustatav, kui seda osutatakse selgelt ärilistel eesmärkidel. Üldhariduskoolitus on endiselt alati käsitatav maksuvaba käibena, olenemata, milline isik seda koolitusteenust osutab. Muudatuse kohaselt loetakse eelnimetatud üldhariduse alla ka kutseharidus, mille andmine on maksuvaba käive, olenemata selle teenuse osutajast.

Kui see slegitus jäi Teile arusaamatuks, siis soovitan Teil helistada Rahandusministeeriumisse Lemmi Orole telefonil 6113344 ja küsida tema käest, kuidas ärilist eesmärki määratakse.