iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1076

Küsimus

Tööandja asukoht ja tööpiirkond on Tallinn, töövõtja alaline elukoht on Võru. Kas sellisel puhul on töötajal õigus saada või tööandjal võimalus maksta mingit maksuvaba kompensatsiooni (kas sõidukulude või elamiskulude hüvitise näol)? Töötaja väitel eelmises töökohas oli makstud.

Vastus - 15.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldiselt ei saa tööandja maksuvabalt kompenseerida töötaja töökoha ja kodu vahelisi sõite. Tulumaksuseaduse erisoodustuse paragrahv § 48 aga nimetab ühe erandi: erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust.

Ka elamiskulude kinnimaksmine (välja arvatud tööülesannete täitmisega kaasnev majutus, milleks tavaliselt on lähetuse käigus toimuv majutus) loetakse reeglina erisoodustuseks. See on ära nimetatud isegi erisoodustuse paragrahvi näitlikus erisoodustuste loetelus (TuMS § 48 lg 4 p 1).

Kui töötaja eelmine töökoht oli avalikus teenistuses, siis on küll võimalik, et tema elamiskulud olid minimaalsed. Nimelt ütleb avaliku teenistuse seaduse § 55 lg 1, et riigiametnikule antakse võimaluse korral tööandja eluruum või hüvitatakse muu eluruumi kasutamiskulud, kui ametnik nimetatakse teises paikkonnas asuvale ametikohale või kui tal ametiasutuse asukohas ei ole omaette eluruumi. Samuti on avalikus teenistuses ette nähtud teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitis (ühe kuu palk).