iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1072

Küsimus

Kas Tallina ehitusfirma võib maksta töötajale päevaraha, kui ehitusobjekt asub mõnes teises linnas (vähemalt 50 km Tallinnast) ja töötaja käib seal oma tööülesandeid täitmas?
Kas on oluline erinevus, kui töötaja lepingus on märgitud töökohaks Eesti või näiteks Harjumaa?
Kas oluline on ka see, kus töötaja elab või loeb ainult see, et ehitusobjekt asuks tööandja asukohast vähemalt 50 km kaugusel?

Vastus - 10.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tööd tehakse väljaspool töö tegemise kohta või piirkonda, siis on tegemist töölähetusega, sõltumata lähetuse sihtpunkti kaugusest (TLS § 51 lg 1). 50 km piirang on seotud maksuvaba päevaraha maksmisega, mitte lähetuse mõiste sisustamisega. Näiteks sõidukulude hüvitamisel ei ole vahemaa seega oluline.
Töölähetuse määruse (VV 22.12.2000 määrus nr 453) § 9 kohaselt makstakse teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest töötajale töölähetuse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht. Seega teie küsimuse puhul saab päevaraha maksta.

50 km arvestust peetakse asula piirist arvates. See ei ole ehk mõistlik ning võib õiglast tulemust moonutada, sest ei ole ju ka öeldud, kas on oluline, millises kohas asula piir ületatakse ning vahemaad mõõtma asutakse, kuid nii see hetkel kehtib.

Kõige õigem oleks sellise liikuva iseloomuga töö puhul piirduda töö tegemise koha määratlemisega mitte enam kui asula täpsusega, kuid loomulikult tuleb konkreetset olukorda seejuures arvestada.

Vt ka asjakohast kohtupraktikat: http://www.kohus.ee/kohtulahendid/temp/3-06-2092.pdf