iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1034

Küsimus

MTÜ võtab vallalt rendile kultuurimaja, korraldab seal erinevaid üritusi ja müüb üritustele pileteid. Kas selle tegevusega kaasneb kohustus võtta MTÜ käibemaksukohuslaseks.

Vastus - 09.07.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui MTÜ tegeleb ettevõtlusega (müüb oma majandustegevuse käigus kaupa või osutab teenuseid) ja tema maksustatav käive (piletitulu) ületab kalendriaasta algusest arvates 250 000 krooni, siis tekib kohustus registreerida end käibemaksukohustuslasena.

Küsimuses kirjeldatud ürituste korraldamine ja piletimüük kvalifitseerub ettevõtluseks. Järelikult võib see kaasa tuua registreerimiskohustuse. Käibemaksukohustuslaseks on võimalik end vabatahtlikult registreerida ka juba varem – enne registreerimiskohustuse tekkimist.

Vt selle kohta käibemaksuseaduse paragrahve 2 lg 2 (ettevõtluse mõiste), 19 (registreerimise kohustus), 20 (registreerimise protseduur ja vabatahtlik registreerimine).