iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1018

Küsimus

Tagatisraha ja seostamata ettemaks.

Kas müügiarvetega seostamata ettemaksu pealt peab maksma käibamaksu? Nõudeid kleindi vastu üleval ei ole, aga klient on teinud teatud summas pangaülekande.
Kas tagatisraha tuleb maksustada käibemaksuga. Tagatisraha suurus on vastavalt lepingule ligikaudu ühe kuu rendisumma, aga lepingus lepitakse kokku, et selle summa piires lepingu lõppedes tasaarveldust ei tehta vaid see summa tagastatakse kleindile kahe kuu jooksul, juhul kui osapooltel üksteisele pretensioone ei ole.

Vastus - 09.06.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuga maksustatakse kaupade ja teenuste üleandmist ettevõtluse käigus. Käive tekib seejuures kauba või teenuse üleandmisel või tasu laekumisel (vt erisust KMS § 11 lg 2). Kui tasu ei laeku kauba või teenuse eest, siis käivet ei teki. Käibemaksuga ei maksustata pelgalt raha üleandmist. Kui see on ettemaks, siis tekib käive ettemaksu ulatuses (vt ka KMS § 11 lg 3).

Kui tagatisraha lepingu lõppedes tagastatakse, siis käivet ei teki. Kui on ette nähtud selle tasaarvestamine nt viimase kuu tasuga, siis on see käibemaksuseaduse mõistes ettemaks.