iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1007

Küsimus

Ettevõte tegeleb mitme tegevusalaga. Üheks tegevusalaks on kinnisvaraarendus. Ettevõte soetas maad enne 01.05.2004 (s.o. käibemaksuvabalt), ja ka peale nimetatud kuupäeva nii maksuvabalt (eraisikult) kui ka käibemaksuga. Ettevõte on teinud kinnisvarasse kulutusi. Siiani on arvestatud sisendkäibemaksu tagasisaamiseks segameetodit. Kas on toimitud õigesti või võib tagasi küsida 100% sisendkäibemaksu?

Vastus - 19.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamsne suhte leidmine toimub KMS § 32 lg 1 sätestatu järgi.
Meetodi valib maksukohustuslane ise etteantud 3 variandi hulgast (KMS § 33). Kui segameetodit on kõige lihtsam ja otstarbekam kasutada, siis on valik õige. Maha saab arvata selle sisendkäibemaksu, mis on tasutud kaupadelt ja teenustelt, mida kasutatakse ettevõtluses ja mille tulemusena tekib seejuures lõppastmes käibemaksukohustus riigi ees. Täpse vastuse andmine eeldaks konkreetse kaasuse analüüsimist.